„JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Győr-Nádorvárosi Köztemető (9024 Győr, Szauter u. 12.)
Frissítve: 2014-01-08 11:42:54 | Kategóriák: Kegyeleti szolgáltatás

Ismertető

„JÓSZÍV” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Temetések ügyintézése hétfőtől – péntekig 7.30-15.30-ig az alábbi ügyfélszolgálati irodáinkban: Győr-Nádorvárosi Köztemető (9024 Győr, Szauter u. 12. Tel.: 96/416-822) Győr-Szabadhegy Szabadi úti Köztemető ( Győr, Szabadi úti temető Tel: 96/519-566) Csornai kirendeltség (9300 Csorna, Arany János u. 42/a Tel: 96/261-571) Kapuvári kirendeltség (9330 Kapuvár, Veszkényi u. 1. Tel: 96/241-569) Cégismertető: A „Jószív” Temetkezési Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. nagy múltra tekint vissza, mivel jogelődjét a Győr-Sopron Megyei Temetkezési Vállalatot 1950. január 1-i hatállyal alapította a Győr-Sopron Megyei Tanács VB 1949. szeptember 5. napján kelt 9364/65/1949. III. 3. sz. határozatával. A rendszerváltás utáni hosszabb folyamat eredménye, hogy a megyei vállalatot 1994. december 31-én Önkormányzati Vállalattá alakították. A „Jószív” Temetkezési Kft. 1995. június 30-án alakult át mai formájává, a cégbíróság 08-09-004957-es cégjegyzék számon jegyezte be. Az átalakulást követően a soproni és a mosonmagyaróvári kirendeltségek a társaságból kiváltak, azóta önálló Kft-ként folytatják tevékenységüket. Társaságunk átalakulásával egyidőben a három Temetkezési Kft. anyagi támogatásával jött létre a „Jószív” Temetkezési Önsegélyező Pénztár, melynek múltja még az államosítást megelőző időszakra nyúlik vissza. A három különálló Temetkezési Kft. a „Jószív” Önsegélyező Pénztárral kötött szerződése alapján a pénztártag elhalálozása esetén a temettetőt kedvezményben részesíti. A társaság vezetői: Dr. Ladocsy Géza – ügyvezető igazgató Dr. Kiss Mihályné – győri kirendeltségvezető Abdai Imre – csornai kirendeltségvezető Horváth István – kapuvári kirendeltségvezető A társaság Győr, Csorna, Kapuvár vonzáskörzetébe tartozó 45 településén értékesítési lerakatokat működtet. A társaság jelenleg 49 főt foglalkoztat.

„Jószív" Temetkezési Kft tevékenysége:

Temetkezési szolgáltatás: 24 órás halottszállítási ügyelet, temetésfelvétel, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, sírnyitás, sírba helyezés, urna elhelyezés, urnakiadás, exhumálás, újratemetés, hamvasztás, hamvasztás előtti búcsúztatás, sírgondozási megrendelések teljesítése.

Temetőüzemeltetés: A temetők fenntartása, üzemeltetése a tulajdonos önkormányzat vagy az egyház feladata. A köztemetők fenntartását, üzemeltetését Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében más gazdálkodó szervezet is végezheti. Ilyen szerződés keretében látja el a „Jószív" Temetkezési Kft. a Győr-szigeti és pinnyédi római-katolikus temető, csornai Szent Antal , Őrangyal temető, és a földszigeti temető, a kapuvári Szent Kereszt Köztemető, a fertőszentmiklósi temető, az öttevényi régi és új önkormányzati temető, a rábapatonai temető és a péri ravatalozó üzemeltetését is.

Társaságunk specialitása: „Jószív" Temetkezési Önsegélyező Pénztár működtetése, valamint az országban egyedülálló Győr Szabadhegyen, a Szabadi úti temetőben - saját beruházásban - megvalósult hamvasztóüzem.

Hamvasztóüzemünk 2004. november 08-óta működik, a kisravatalozóval szerves egységet alkotva, ezzel lehetőséget nyújt korszerű, új kegyeleti kultúra alkalmazására. Szertartás formái: - hamvasztás előtti búcsúztatás, - hamvasztás utáni búcsúztatás A hamvasztás előtti búcsúztatás esetén a kegyeleti megemlékezést követően a koporsó a ravatalról lesüllyed, szimbolizálva a földi élet végét. A koporsó alagúton keresztül kerül a hamvasztó helyiségbe, ahol a hamvasztás technológiai folyamata 40-60 percig tart. A bekezelés, illetve a hamvasztás megkezdését a hozzátartozók a betekintő helyiségből kísérhetik figyelemmel. A hamvasztás befejezése után arra is van lehetőség, hogy a gyászoló család megvárja a hamvasztást, és a belső urnába elhelyezett hamvakat az igényeknek megfelelően a kegyeleti elvek megtartásával végső nyughelyére kísérje.  

„Jószív" Temetkezési Önsegélyező Pénztár

Ügyfélszolgálati iroda: Győr-Nádorvárosi Köztemető (9024 Győr, Szauter u. 12.) Nagy Lívia; Telefon: 96/413-071 vagy 20/803-0592; Email: joszivp@t-online.hu

Régiónkban évszázados múltra tekint vissza a temetkezési előtakarékosság hagyománya. A XX. század első felében a „Jószív" Temetkezési Egyesületnek 64 ezer tagja volt, ez a szám az államosítás után esett vissza jelentősen. 1995-ben újraéledt a temetkezési előtakarékosság a „Jószív" Önsegélyező Pénztár alapításával, mely folytatja a megkezdett hagyományt. A pénztár Igazgató Tanácsának elnöke Dr. Ladocsy Géza, aki úgy véli, hogy az emberek a temetkezésről nem beszélnek és még ma is tabu téma, mégis egyre többen látják úgy, hogy előrelátóan saját maguk gondoskodnak a végtisztesség megadásának formáiról, mert ezzel hozzátartozóikat mentesíti a majdani temetési, szervezési és anyagi teher alól.

A „Jószív" Önsegélyező Pénztárba 2013.december 31-ig 5780 fő lépett be. A pénztár vagyona 2013 év végére 415 millió Ft.

A Pénztár célja és tevékenysége: Kedvező és biztonságos lehetőséget nyújtani a Pénztár minden tagjának, hogy illő eltemettetéséről életében gondoskodni tudjon saját elképzelésének megfelelően, aránylag kis összegű tagdíjfizetés ellenében. A Pénztár az Önkéntes Pénztár Törvény szerint működő állam által felügyelt nonprofit szervezet.

Miért hoztuk létre? Jelentős társadalmi igény mutatkozott elsősorban az idősebb korú állampolgárok körében, hogy - az utolsó búcsú alkalmával és utódaik emlékében is megőrizzék emberi méltóságukat, és ezért - az utolsó szertartás és emlékhelyük saját elképzelésük szerint valósuljon meg, anélkül, hogy hozzátartozóikat anyagilag jelentős mértékben megterhelnék Mindezt az igényt részben vagy egészben a Pénztár kielégíti a befizetett pénz arányában.

Miért kedvező és biztonságos? - Mert bármely más előtakarékossági formánál jobban őrzi meg a tag erre a célra szánt pénzének értékét, és egyértelműen kizárja annak lehetőségét, hogy a befizetett tagdíj felhasználása a tag eredeti szándékától eltérő célra vagy módon legyen felhasználható. - mert a Pénztár működését szabályozó jogszabályok erős védelmet nyújtanak a Pénztár vagyonának megőrzése és gyarapítása érdekében - mert a Pénztár alapszabálya biztosítja, hogy az általa nyújtott szolgáltatás csak a tag eredeti szándékának megfelelő módon és mértékben kerülhet felhasználásra

A Pénztár tagja lehet minden 16.életévét betöltött magyar állampolgár, aki elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a pénztár alapszabályát, azaz fizeti a tagdíjat, amely jelenleg 600 Ft/hó. A belépésnek felső korhatára vagy egészségügyi feltétele nincs. A Pénztártag megtakarított pénze, elhalálozása esetén az alábbi temetkezési kegyeleti szolgáltatásokra fordítható:

  • - halottszállítás bel- és külföldön,
  • - komplex temetkezési szolgáltatás - a temetés formájától függetlenül -, (ravatalozás, kellékek, szertartás, gyászhirdetés stb.)
  • - hamvasztás, sírhelyváltás,
  • - síremlék állítás,
  • - sírgondozás

A pénztár gazdálkodása: A befizetett tagíjak az évente jóváhagyott pénzügyi terv szerint kerülnek elszámolásra. A tagdíjból a taggyűlés döntésének megfelelő összeg kerül a működési alapba a működéshez szükséges költségek fedezetére. A befizetéseket a tag az egyéni számláján tartják nyílván, melyekre a befektetésekből hozamokat jóváír a Pénztár. Ezek a befektetések állam által garantált értékpapírok lehetnek, mint a Magyar Államkötvény és a Kamatozó Kincstárjegy.

Belépés előnyei: - a tag vagy szolgáltatási kedvezményezettként megjelölt közeli hozzátartozója elhalálozása esetén 3 hónapi tagság után, a befizetett összegtől függetlenül a győri "Jószív" Temetkezési Kft az általa nyújtott szolgáltatás díjából 20% kedvezményt ad, - a tag egyéni számláján a befizetett tagdíjra, illetve nagyösszegű befizetésre a pénztár hozamot (kamatot) ír jóvá a pénztár által befektetett állam által garantált értékpapírokból, - a tag az általa évente befizetett összeg után az adókedvezményt érvényesítheti oly módon, hogy azt a NAV (Adóhivatal) a pénztári egyéni számlájára utalja át.

Bővebb felvilágosítást kapni a Pénztárról következő címeken, a tagszervezőinknél lehet:

Győr, Nádorvárosi Köztemető (Szauter út 12) Nagy Lívia Tel:96/413-071

Győr-Sziget, Temető u. 21. (Gondnokság) Czinege Lászlóné Tel:96/313-096

Csorna , Arany János u. 42/A Abdai Imre Tel:96/261-571

Enese, Győri u. 48. Böcskei Györgyné Tel:96/363-055

Gönyű, Deák Ferenc u. 57. Borbiczki Ferencné Tel:96/353-034

Győrszemere, Bakonyér u. 88. Ledó Gáborné Tel:70/342-6809 

Győrszentiván, Sugár u. 62. Pál Istvánné Tel:96/348-418

Győrújbarát, Fő u. 124. Riez Istvánné Tel: 96/355-178

Kapuvár, Győri u .6. Németh Éva Tel:96/241-569

Kisbajcs, Hunyadi u. 15. Takács Attiláné Tel:20/428-8445

Kóny, Tűzoltó sor 5. Rigó Frigyesné Tel:96/280-417

Nyúl, Táncsics M. u. 52/A. Pohárnik Jánosné Tel:96/365-154

Pér, Hunyadi u. 4. Csorna Béláné Tel:70/633-6140

Pusztacsalád, Fő u. 39. Kozák Józsefné Tel:99/386-033

Rábacsécsény, Petőfi Sándor u. 36. Szabó Zsoltné Tel: 96/284-382

Rábapatona, Rákóczi u .11. Kormos Péter Tel:96/467-562

Szil, Hunyadi tér 8. Domonkos Zsolt Tel: 96/275-284


Galéria

Tetszett? Oszd meg!

Facebook Twitter Iwiw

Győri Cégregiszter: Győr és környékének cégkereső szolgáltatása. Több száz győri cég, bolt, szórakozóhely, vállalkozás, szolgáltatás internetes cégtudakozó rendszere. Győri cégek egyszerű keresése kulcsszó és hely szerint valamint tematikus cégkatalógus kategóriái szerint. A Győri Cégregiszter kategorizált cégadatbázis kiemelt kategóriái szépség, szabadidő, oktatás, ingatlan, szállás, vendéglátás, szórakozás, vásárlás, kereskedelem.